Sunday, 11 December 2011

MENGGAMBAR 19 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Anak patung
Aktiviti                 : Kolaj
Alat Dan Bahan    :Kertas Warna,Kapas,Kain Perca, Bahan untuk hiasan ,Gunting dan Gam
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar anak patung daripada bahan-bahan terpakai..


Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

Murid-murid mereka gambar anak patung dengan kreativiti sendiri.
Gambar-gambar anak patung yang comel

MENGGAMBAR 18 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Ikan
Aktiviti                 : Kolaj
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Benang Bulu Kambing, Manik, Kertas Majalah,
                                Gunting dan Gam
Penerangan           : Murid diminta menghasilkangambar dengan menggunakan teknik kolaj.

 
Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.
Teknik Kolaj melibatkan  gunting  dan tampal.

Hasil kerja yang menggunakan gabungan bahan-bahan lain cantik.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (HIASAN DINDING 2 (ANYAMAN)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Hiasan Dinding
Aktiviti                 :Anyaman
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Gunting, Gam dan Pisau
Penerangan           : Murid diminta menghasilkananyaman yangmenarik untuk hiasan dinding.


Untuk mewujudkan bentuk haiwan dan buah, langkah membuat kemasan penting.

Corak anyaman dalam bentuk haiwan dan buah.

                                                              Cara membuat ketupat.                                            Anyaman kreatif dengan tanaman pokok pisang.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (HIASAN DINDING 1 )(ANYAMAN)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Hiasan Dinding
Aktiviti                 :Anyaman
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Gunting, Gam dan Pisau
Penerangan           : Murid diminta menghasilkananyaman yangmenarik untuk hiasan dinding.


Langkah-langkah membuat anyaman ringkas dan senang.


Hasil kerja boleh dijadikan hiasan dinding.


Anyaman bakul-bakul.
 


Anyaman Atap.


Anyaman Ketupat

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (CORAK BATIK )(RESIS)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Batik
Aktiviti                 :Resis
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,  Lilin atau Karyon putih, Cat air
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan corak batik yang simili dengan penghasilan batik
                                tradisional yang menggunakan teknik resis.


Apakah itu RESIS?
                Resis merupakan satu aktiviti mengambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutupkan kawasan permukaan kertas atau kain. Dalam buku Glosari Seni Lukis, resis didefinasi sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.
Resis dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru.
Teknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal. Resisi boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihan-tindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap.

Corak batik menggunakan tekbik resis.


Corak batik bunga yang menarik.
  

                                         
Saturday, 10 December 2011

Recycled PaperMENGGAMBAR 17 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Pasu Bunga
Aktiviti                 :Kolaj
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,   Penebuk Kertas, Gam dan Warna.
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar pasu bunga menggunakan teknik kolaj.Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.Langkah ketiga akan melekatkan kepingan-kepingan di atas lakaran kemudian baru mewarnakan latarbelakang dengan warna air.
Hasil kerja yang cantukMENGGAMBAR 16 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                   :  Kartun Kegemaran
Aktiviti                 :Tampalan
Alat Dan Bahan    : Kertas bunga,  gam dan kadbod.
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar kartun kegemaran mereka dengan teknik
                               tampalan.


 
Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

MENGGAMBAR 15 (POSTER)

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Sains dan Teknologi Penjana Wawasan Negara
Aktiviti                 : Poster
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,   Warna Poster.
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan poster berdasarkan tajuk yang diberi.


 
Apakah itu POSTER?         
            Poster merupakan satu bentuk seni komunikasi perhubungan dan pengiklanan. Ia berfungsi sebagai pengumuman, pemberitahuan dan pengiklanan. Poster  harus dapat menarik perhatian orang ramai serta menyampaikan mesej dengan jelas, cepat dan berkesan.
            Poster boleh dipersembahkan melalui 2 cara :
i)                    Menggunakan muka taip (huruf) sahaja
Mukataip dijadikan subjek utama untuk menyampaikan maksud poster. Ada yang bersifat ringkas dan jelas dan ada juga jenis yang lebih simbolik. Jenis mukataip yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan tema poster tersebut.
ii)                  Menggunakan muka taip bersama ilustrasi dalam bentuk lukisan, gambar atau foto.
Poster jenis ini lebih menarik dan berkesan. Sekiranya maklumat yang disampaikan melalui mukataip tidak dapat disampai dengan jelas mungkin atas faktor bahasa (yang kurang difahami kerana berlainan bangsa) atau usia (yang belum mampu boleh membaca atau terlalu tua untuk membaca) dan sebagainya. Dengan itu, penggunaan ilustrasi adalah yang paling sesuai untuk menyampaikan mesej poster. Ilustrasi hendaklah bersesuaian dan memenuhi sekurang-kurangnya 70% daripada saiz poster, berbanding mukataip poster jenis ini.

Tulisan poster dalam huruf besar dan huruf kecil.


Warna dalam poster terang dan menarik.

Friday, 9 December 2011

MENGGAMBAR 14(GOSOKAN)

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Gubahan Bunga
Aktiviti                 :Gosokan
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,  Krayon atau Pensel Warna.
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar gubahan bunga dengan menggosok warna di
                               atas permukaan yang kasar bagi meninggalkan kesan yang menarik.


Apakah itu GOSOKAN?
Gosokan merupakan proses menggosok dan merekod corak daripada permukaan yang berjalinan. Ia adalah proses penerokan murid mula menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. Ia merupakan cara paling mudah dan terbaik untuk merakamkan berbagai jalinan pada sesuatu permukaan.
Apabila salah satu atau kedua-dua objek digerakkan di antara satu sama lain, maka gosokan akan terhasil. Hasil catakan dibuat dengan menggosok dakwat, pensel, kapur ke atas sekeping kerta yang diletakkan di atas suatu permukaan yang berjalinan. 
Gosokan adalah satu representasi yang mengandungi salinan dibuat dengan meletakkan sekeping kertas di atas sesuatu permukaan dengan menggosok menggunakan bahan tertentu dan dianggap satu eksplorasi permukaan supaya sapat mengembangkan pemahaman dalam penggunaan jalina dan ton.
Menurut Sukatan Pelajaran KBSR, kegiatan gosokan menjadi salah satu cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam bidang menggambar. Ia menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mempersembahkan suatu hasil kerja seni. Gosokan dapat memperkembangkan seria lihat terhadap persekitaran dan boleh menghasilkan pelbagai perasaan seperti gembira, suka, minat selesa dan sebagainya. Apabila kita mengapikasikan aktiviti gosokan dalam aktiviti seni, tak secara langsung akan peka terhadap setiap permukaan yang terdapat di persekitaran.
Kita boleh mengetahui bahawa setiap permukaan yang berlainan boleh menghasilkan berbagai corak yang menarik. Pengajaran dan pembelajaran di kelas tidak akan menjadi bosan dan dapat menarik minat murid-murid dalam penerokaan sesuatu permukaan. Walaupun terdapat beberapa permukaan jalinan yang sama antara satu sama lain tetapi apabila dihasilkan secara gosokan akan menghasilkan corak permukaan yang berlainan. Biasanya permukaan yang mempunyai jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis.

Permukaan kasar yang berbeza meghasilkan gosokan yang cantik.


Gosokan permukaan kasar meninggalkan kesan yang menarik.

MENGGAMBAR 13 (KOLAJ)

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Haiwan
Aktiviti                 :Koyakan dan Tampalan
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,  Kertas Warna. Gam
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar dengan cara koyakan dan tampalan .


Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

Hasil kerja ini memerlukan teknik lakar, koyak dan tampal.


Teknik tampal memerlukan kesabaran.