Sunday, 11 December 2011

MENGGAMBAR 19 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Anak patung
Aktiviti                 : Kolaj
Alat Dan Bahan    :Kertas Warna,Kapas,Kain Perca, Bahan untuk hiasan ,Gunting dan Gam
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan gambar anak patung daripada bahan-bahan terpakai..


Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

Murid-murid mereka gambar anak patung dengan kreativiti sendiri.
Gambar-gambar anak patung yang comel

MENGGAMBAR 18 (KOLAJ )

Bidang                 :  Menggambar
Tajuk                    : Ikan
Aktiviti                 : Kolaj
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Benang Bulu Kambing, Manik, Kertas Majalah,
                                Gunting dan Gam
Penerangan           : Murid diminta menghasilkangambar dengan menggunakan teknik kolaj.

 
Apakah itu KOLAJ?
Kolaj bermakna potong, koyak, gunting, gam , tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan. Ia merupakan satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau cetakan majalah disusun dan ditindih. Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi. Berbagai jenis bahan dilekat di satu pemukaan khas disebut kolaj. Ia adalah satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu  komposisi artistic daripada  imej atau gambar yang berlainan, latar belakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Ia adalah satu teknik menggambar di mana foto,keratin akhbar atau mana-mana bahan berbentuk 2D dolekat dan disatukan  di atas permukaan.
Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara  “superimpose” di antara satu sama lain.  Kolaj ialah satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen. Satu susunan objek dan bahan diatas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.
Teknik Kolaj melibatkan  gunting  dan tampal.

Hasil kerja yang menggunakan gabungan bahan-bahan lain cantik.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (HIASAN DINDING 2 (ANYAMAN)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Hiasan Dinding
Aktiviti                 :Anyaman
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Gunting, Gam dan Pisau
Penerangan           : Murid diminta menghasilkananyaman yangmenarik untuk hiasan dinding.


Untuk mewujudkan bentuk haiwan dan buah, langkah membuat kemasan penting.

Corak anyaman dalam bentuk haiwan dan buah.

                                                              Cara membuat ketupat.                                            Anyaman kreatif dengan tanaman pokok pisang.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (HIASAN DINDING 1 )(ANYAMAN)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Hiasan Dinding
Aktiviti                 :Anyaman
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Gunting, Gam dan Pisau
Penerangan           : Murid diminta menghasilkananyaman yangmenarik untuk hiasan dinding.


Langkah-langkah membuat anyaman ringkas dan senang.


Hasil kerja boleh dijadikan hiasan dinding.


Anyaman bakul-bakul.
 


Anyaman Atap.


Anyaman Ketupat

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (CORAK BATIK )(RESIS)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Batik
Aktiviti                 :Resis
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,  Lilin atau Karyon putih, Cat air
Penerangan           : Murid diminta menghasilkan corak batik yang simili dengan penghasilan batik
                                tradisional yang menggunakan teknik resis.


Apakah itu RESIS?
                Resis merupakan satu aktiviti mengambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Lilin digunakan untuk menutupkan kawasan permukaan kertas atau kain. Dalam buku Glosari Seni Lukis, resis didefinasi sebagai suatu kaedah melukis cat air dengan menyapu cat ke permukaan yang telah disapukan lilin di bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan.
Resis dengan cara menolak warna basah atau cat basah yang disapu ke atas permukaan kertas yang disapu lilin. Lilin digunakan oleh pelukis sebagai penghadang untuk melindungi warna asal atau warna asli sesuatu permukaan daripada terkena warna baru.
Teknik menggunakan lilin, krayon lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan permukaannya. Teknik resis menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan dalam keadaan warna asal. Resisi boleh juga dijalankan dengan cara menggunakan tindihan-tindihan lilin dan menyapu warna dari peringkat warna terang ke peringkat warna gelap.

Corak batik menggunakan tekbik resis.


Corak batik bunga yang menarik.