Sunday, 11 December 2011

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KRAF TRADISIONAL (HIASAN DINDING 1 )(ANYAMAN)

Bidang                 :  Mengenal Kraf Tradisional
Tajuk                    : Hiasan Dinding
Aktiviti                 :Anyaman
Alat Dan Bahan    : Kertas Lukisan,Kertas Warna, Gunting, Gam dan Pisau
Penerangan           : Murid diminta menghasilkananyaman yangmenarik untuk hiasan dinding.


Langkah-langkah membuat anyaman ringkas dan senang.


Hasil kerja boleh dijadikan hiasan dinding.


Anyaman bakul-bakul.
 


Anyaman Atap.


Anyaman Ketupat

No comments:

Post a Comment